COWON
 

FIRMWARE

FIRMWARE    |     MANUAL    |     FAQ/QnA
NO SECTION MODEL SUBJECT DATE
530 MP3 COWON D20 COWON D20 Firmware V1.04 2014/10/31
529 MP3 iAUDIO 10 iAUDIO 10 Firmware V1.10 2014/09/25
526 Previous Model iAUDIO 9 iAUDIO 9 Firmware V1.18 2014/09/15
525 MP3 iAUDIO 9+ iAUDIO 9+ Firmware V1.08 2014/09/03
522 PMP COWON X9 COWON X9 Firmware V2.12 2014/08/14
517 AutoCapsule AF2 Auto Capsule AF2 Firmware V2.575 and ISP V3.5 2014/05/20
516 AutoCapsule AF2 Auto Capsule AF2 PC Manager V1.0.4 2014/05/20
497 AutoCapsule AE1 Auto Capsule AE1 PC Manager V1.2.1 2013/10/18
LIST 검색 검색